Get Adobe Flash player
Română (România)Hungarian (formal)
Inspectii
Evenimente galerie foto
Avem 19 vizitatori online

registru de evidenta a tratamentelor

UNITATEA FITOSANITARĂ COVASNA

Sf.Gheorghe, str.Recoltei nr.1
Telefon/fax : 0267351703 / 0267306041 ; 0267351705; 0267351706

Obiect de activitate:

Unitatea Fitosanitară Covasna reprezintă autoritatea naţională fitosanitară la nivel de judeţ, asigurând servicii de specialitate în mod unitar pentru toţi  producatorii agricoli şi deţinătorii  de suprafeţe agricole, indiferent de forma de proprietate  (culturi agricole, plantaţii pomicole, plantaţii de arbuşti fructiferi, plantaţii viticole, parcuri, spaţii verzi şi aliniamente de utilitate publică).În cadrul Unităţii Fitosanitare şi la punctele de lucru se desfăşoară urmatoarele activităţi:

 • Diagnoză, prognoză, avertizare boli, dăunători, buruieni;

 • Carantină fitosanitară;

 • Controale fitosanitare;

 • Poliţie fitosanitară;

 • Orice alte activităţi în domeniul protecţiei plantelor şi regimul produselor de uz   fitosanitar;

Organizare:

 • Director coordonator adjunct: Dr. ing.Popa Daniela Elena

 • Serviciul  prognoză, diagnoză şi avertizare: biol.Tóth Kinga

 • Compartimentul carantină fitosanitară: dr.ing. Iftimie Maria

 • Compartimentul tehnic: ing.Pozna Emila

Puncte de lucru:

 • Sf Gheorghe: referent  Deák Katalin

 • Covasna: consilier Enea Nicolae

 • Zagon: referent Szocs Levente

 • Tg.Secuiesc: referent Borcsa  Erzsébet

 • Ilieni: consilier Vrânceanu Stejărel

 • Reci: consilier Támás Dionisie